amerikan ingilizcesi ingiliz ingilizcesi farkları

6 Başlıkta Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi Farkları


4 dakikalık okuma

İnternette İngilizce öğrenme hakkında bir şeyler ararken veya İngilizce pratiği yaparken sıklıkla karşınıza çıkabilecek “İngiliz ve Amerikan İngilizceleri arasındaki farklar” gibi konular, daha ziyade çoğunlukla aynı anlama gelen farklı kelimeleri veya aynı kelimenin iki İngilizce arasındaki farklı yazımını anlatsa da aslında farklar bu kadarla sınırlı değil.

İngilizce kelimeler haricinde İngilizce gramer ve İngilizce cümleler de İngiliz ve Amerikan İngilizceleri arasında farklılık gösterebilir. İşte İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki 6 temel fark.

Kelimeler

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki en belirgin fark kelime dağarcığındadır. İki İngilizce arasında yüzlerce farklı kelime vardır. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse:

Kaput –  İngiliz: “Bonnet”, Amerikan: “Hood”

Tatil – İngiliz: “Holiday”, Amerikan: “Vacation”

Daire (ev) – İngiliz: “Flat”, Amerikan: “Apartment”

Bunlara benzer daha yüzlerce örnek verebiliriz. Neyse ki her iki tarafta kelimeler farklı olsa bile cümle içinde kullanıldığında ne anlama geldiğini anlarlar. Bu nedenle gideceğiniz ülkede anlaşılmama korkusuyla yeni kelimeler öğrenmenize gerek yok.

amerikan ingilizcesinin farkları

Topluluk Adları

İngilizcenin bu iki farklı çeşidi arasında gramer açısından da birkaç farklılık vardır. Bu farklılıklardan biri, bireylerden oluşan toplulukları adlandırmak için kullanılan “Collective nouns” (Topluluk adı) lardır.

Amerikan İngilizcesinde topluluk adları (collective nouns) her zaman tekildir. Örneğin “staff” kelimesi bir grup çalışanı, “band” kelimesi bir müzikal topluluğu (müzik grubu) ve “team” kelimesi bir grup sporcuyu (spor takımı) kasteder.

İngiliz İngilizcesinde ise topluluk adları tekil veya çoğul olabilir. Aynı cümleyi bir İngiliz’den “The band are playing tonight” veya “The team is playing tonight” olarak iki ayrı şekilde duyabilirsiniz.

Yardımcı Fiiller

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasındaki bir diğer gramer farkı da yardımcı fiillerdedir (auxiliary verbs). Auxiliary verbs (yardımcı fiiller), cümlenin esas fiilini kip, çatı veya zaman ekleyerek destekleyen ikincil fiillerdir.

Örneğin “shall” yardımcı fiilini ele alalım. İngilizler bu yardımcı fiili bazen gelecek zamanı ifade etmek için kullanırlar. Amerikalılar ise bunu günlük konuşma dilinde tercih etmezler.

Örn: “I shall go home now.”

Amerikalılar “shall”in ne anlama geldiğini bilir, ancak günlük konuşma dilinde kullanımını tercih etmezler. Bir Amerikalı bu cümleyi “I will go home now.” Şeklinde kurabilir.

Bu yardımcı fiilin soru formunda kullanımı da İngiliz ve Amerikan İngilizceleri arasında farklılık gösterir. Bir İngiliz “shall”i “Shall we go now?”gibi bir soru cümlesinde kullanabilirken, bir Amerikalı bunun yerine “Should we go now?” demeyi tercih edecektir.

Bu konuda bir başka örnek olarak “do” yardımcı fiilini verebiliriz. Amerikan İngilizcesinde zorunluluk bildiren durumlarda “do”, negatif “not” zarfı ile birlikte kullanılır.

Örn: “You do not need to come to work today.”

İngilizler ise “do”yu kullanmazlar, bunun yerine “not”ı kısaltırlar.

Örn: “You needn’t come to work today.”

ingiliz ingilizcesinin farkları

Geçmiş Zaman Fiilleri

Düzensiz fiillerin (Irregular verbs) geçmiş zamanlı kullanımında da İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasında fark vardır.

Amerikan İngilizcesinde “learn” fiilinin geçmiş zamanlı kullanımı “learned” olmasına karşın, İngiliz İngilizcesinde “learned” veya “learnt” seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Aynı kural, “dreamed – dreamt”, “burned – burnt” fiillerinde de geçerlidir.

Kısaca belirtmek gerekirse Amerikan İngilizcesinde “-ed” ile, İngiliz İngilizcesinde ise “-t” ile bitişler tercih edilir.

Amerikan İngilizcesinde bazı düzensiz fiillerin (irregular verbs) geçmiş zamanlı halleri “-en” ile bitirilir. Örneğin bir Amerikalı “I have never gotten caught” derken, bir İngiliz “I have never got caught” kullanımını tercih eder. Amerikalılar fiillerin geçmiş zaman çekimlerinde hem “got” hem “gotten”ı kullanabilirken İngilizler yalnızca “got”ı kullanmayı tercih eder.

Eklenti Sorular

Eklenti sorular (Tag questions), düz bir cümleyi soruya dönüştüren dil bilgisel eklentilerdir.

Örn:

“The whole situation is unfortunate, isn’t it?”

“You don’t like him, do you?”

Eklenti soru, zamir ve ana cümlede kullanılan fiilden (be, have, do, is vb.) oluşur. Bu eklenti sorular hem İngiliz hem Amerikan İngilizcesinde kullanılsa da İngilizler bu soru tipini Amerikalılara göre günlük konuşma dilinde çok daha sık tercih ederler.

İmla

İngiliz ve Amerikan İngilizcesinin imla kuralları arasında yüzlerce, hatta belki binlerce küçük fark vardır. Bu farkları bulan kişi, kendi adını taşıyan bir sözlüğü olan leksikograf Noah Webster’dır. Bir yazar, politikacı ve öğretmen olan Webster, 1700’lerin sonuna doğru İngilizcenin imlasını geliştirmek için bir hareket başlatmıştır.

İngilizcedeki imlanın tutarsızlığından rahatsız olan ve kelimelerin okunduğu gibi yazılması gerektiğini savunan Webster’ın bu reform hareketi, bir bakıma Amerika’nın İngiltere’den bağımsızlığını ortaya koymaktadır.

Webster’ın Amerikan İngilizcesindeki mirasını, “honor” (honour), “color” (colour) ve “labor” (labour) kelimelerinde görebiliyoruz. Webster bu kelimelerden, yazılışlarının telaffuzlarına uygun olabilmesi için “u” harfini çıkarmıştır.

İngilizce öğrenirken karşınıza çıkan kelimelerin iki farklı yazımı, bir cümlede kullanılan fiillerin farklı yerleşimleri/biçimleri veya değişik soru kalıpları gördüğünüzde artık kafanız karışmasın.

Aslında İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklar, benzerliklere göre oldukça küçük kalıyor. Her iki ülkenin de bazı bölgesel lehçeleri dışında, hem İngilizler hem de Amerikalılar birbirlerinin ne dediklerini anlarlar. Bu yüzden siz de İngilizce öğrenirken veya İngilizcenizi geliştirirken bu makaledeki farkları çok dert etmeyin.


Yorum yazabilirsin

*Üye olmaya gerek yoktur.

Gelecekteki yorumlarım için bilgilerimi kaydet.